สิงหาคม 6, 2020

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC), บริษัท ปตท.จำกัดมหาชน และบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

วันที […]
มิถุนายน 30, 2020

บริษัท เทคซ่า เอนเนอร์ยี จำกัด มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี

บริษั […]
มิถุนายน 27, 2020

บริษัท เทคซ่า เอนเนอร์ยี จำกัด มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ จังหวัดปราจีนบุรี

บริษั […]
กรกฎาคม 4, 2019

พิธีลงนามสัญญา การซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตได้จากการแปรรูปขยะพลาสติก ระหว่างบริษัทเทคซ่า เอนเนอร์ยี จำกัด และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด

นายนพ […]