August 6, 2020

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC), บริษัท ปตท.จำกัดมหาชน และบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 บริษัท […]
June 30, 2020

บริษัท เทคซ่า เอนเนอร์ยี จำกัด มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี

บริษัท เทคซ่า เอนเนอร์ยี จำกัด จัดกิจกรรมให้ประชาชนในท้องถิ่นตำบลคู้ยายหมีให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมให้ประชาชนในท้องถิ่นตำบลคู้ยายหมี โดยการรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นเก็บรวบรวมถุงพลาสติกที่เหลือใช้หรือใช้แล้ว ให้สามารถนำถุงพลาสติกมาแลกกับไข่ไก่และผ้าปิดปาก เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนช่วงโรคระบาดไวรัสโคโรนา […]
June 27, 2020

บริษัท เทคซ่า เอนเนอร์ยี จำกัด มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ จังหวัดปราจีนบุรี

บริษัท เทคซ่า เอนเนอร์ยี จำกัด มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่เดือนร้อนในช่วงโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ […]
July 4, 2019

พิธีลงนามสัญญา การซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตได้จากการแปรรูปขยะพลาสติก ระหว่างบริษัทเทคซ่า เอนเนอร์ยี จำกัด และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด

นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี […]