บริษัท เทคซ่า เอนเนอร์ยี จำกัด มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ จังหวัดปราจีนบุรี

มิถุนายน 27, 2020
พิธีลงนามสัญญา การซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตได้จากการแปรรูปขยะพลาสติก ระหว่างบริษัทเทคซ่า เอนเนอร์ยี จำกัด และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด
กรกฎาคม 4, 2019
บริษัท เทคซ่า เอนเนอร์ยี จำกัด มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี
มิถุนายน 30, 2020

บริษัท เทคซ่า เอนเนอร์ยี จำกัด มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่เดือนร้อนในช่วงโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ( COVID – 19 ) ที่ วัดหัวซา ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี